Onsite školení Java SE základní kurz II. - objekty, generiky, kolekce

Naučte se základní stavební kamenty Javy 8. Kurz určený programátorům, kteří mají už jisté základy v Javě, ale chtějí se naučit složitější části jako práce s objekty, generiky (parametrické typy) a kolekce. Místo nudného procházení syntaxe a knihoven se seznámíte se koncepty a základy toho, co budete opravdu potřebovat pro vlastní programy jakéhokoli typu.

Vybraná témata: objektově orientovaný způsob programování • objekty, třídy a rozhraní ⚫ výčtový typ ⚫ balíčky ⚫ generiky (parametrické typy) ⚫ výjimky ⚫ soubory a I/O proudy ⚫ kolekce

Kód: JAZ2 Délka: 3 (dní) · Jazyky: česky nebo anglicky · Zákl. cena: 9990 Kč/os.


Už od 2 osob. Více osob - větší sleva! Pro jiné množství nás kontaktujte.
Vyberte si dny, které vám vyhovují. V naprosté většině případů vám vyjdeme vstříc. Nemusí jít po sobě, ale je to určitě lépe. Rozdělené školení se cenově neliší od po sobě jdoucího.
Cena za jednoho účastníka.
Konečná celková cena (nejsme plátci DPH).

Co se na školení Java SE základní kurz II. - objekty, generiky, kolekce naučím?

 1. Teorie objektově orientovaného programování (OOP)
  1. Třídy a objekty
  2. Zapouzdření (encapsulation)
  3. Dědičnost (inheritance)
  4. Polymorfizmus (vícetvarost)
  5. Vlastnosti a metody
 2. Třídy a objekty v Javě
  1. Deklarace třídy
  2. Vytváření tříd a objektů
   1. Operátor new
   2. Konstruktor
   3. Statický inicializátor
   4. Tovární metody (factory methods)
  3. Rušení tříd a objektů
   1. Metoda finalize()
   2. Garbage collector (GC)
  4. Atributy a metody
   1. Instační atributy a metody
   2. Statické atributy a metody
  5. Dědičnost
   1. Přetypování a dědičnost
   2. Vícenásobná dědičnost
   3. Překrývání (overriding) metod a členů
   4. Klíčová slova super a this
   5. Finální metody a třídy
   6. Abstraktní metody a třídy
   7. Metody třídy java.lang.Object
  6. Vnořené a vnitřní třídy
  7. JavaBeans
  8. POJO
 3. Výčtový typ (enum)
 4. Rozhraní (interfaces)
  1. Rozhraní jako API
  2. Pojmenování rozhraní
  3. Definice rozhraní
   1. Omezení rozhraní
  4. Implementace rozhraní
  5. Použití rozhraní jako typu
  6. Dědičnost rozhraní
  7. Default metody
 5. Balíčky (packages)
  1. Co je balíček?
  2. Vytvoření balíčku
  3. Pojmenování balíčků
  4. Default package
  5. Import a static import
  6. Přístupová práva
   1. private
   2. package-default
   3. protected
   4. public
  7. package-info.java
 6. Generické (parametrické) typy a metody
  1. Proč generiky (parametrické typy)?
  2. Generické třídy a rozhraní
   1. Diamond operátor <>
  3. Generické metody a konstruktory
  4. Omezení (bounds) a zástupné znaky (wildcards)
   1. Omezení extends
   2. Omezení super
   3. Zástupný znak ?
   4. Zástupný znak &
  5. Mazání typu (erasure) a omezení generik
   1. Primitivní typ jako typový parametr
   2. Typové parametry ve statických členech
   3. Vytváření instance typového parametru
   4. Parametrizované výjimky
 7. Výjimky (exceptions)
  1. Druhy výjimek
   1. Error
   2. RuntimeError
   3. Exception
  2. Výjimky v JDK
  3. Vlastní výjimky
  4. Vyvolání výjimky
  5. Ošetření výjimek (exception handling)
   1. Klíčové slovo throws
   2. Příkaz try-catch
   3. Příkaz try-catch-finally
   4. Příkaz try-finally
   5. Multicatch
  6. Propagace výjimek
 8. Soubory a proudy (streams)
  1. Původní I/O
   1. Třída File
   2. Třída RandomAccessFile
  2. Nové I/O (NIO 2)
   1. Třída Path
   2. Třída Files
  3. I/O proudy (streams)
   1. Organizace proudů
   2. Bajtové a znakové proudy
   3. Standardní vstup a standardní výstupy
   4. Příkaz Try-with-resources
 9. Kolekce (collections)
  1. Výhody kolekcí oproti polím
  2. Přehled rozhraní a implementací
  3. Seznamy - rozhraní List
  4. Množiny - rozhraní Set
  5. Mapy - rozhraní Map
  6. Příprava třídy do kolekce
   1. Neměnitelnost (immutability)
   2. Metody hashCode() a equals()
  7. Řazení (ordering) objektů
   1. Přirozené (natural) řazení - rozhraní Comparable
   2. Absolutní (absolute) řazení - rozhraní Comparator
   3. Metody pro řazení kolekcí a polí
   4. Vzestupné a sestupné řazení
  8. Převody pole-kolekce a naopak
  9. Staré kolekce (legacy collections)
   1. Třída Vector
   2. Třída Hashtable
   3. Třída Enumeration

Doporučené vstupní znalosti

 • základy Java

Doporučené předcházející kurzy

Doporučené navazující kurzy

Lektor kurzu

Libor Jelínek

Je nadšený programátor a štastný uživatel Linuxu. Má přes 10 let zkušeností s Javou, ale nyní nejraději pracuje v Pythonu. Je autorem řady příruček školení, učebnic a článků. Volno tráví kutěním nebo vařením.

Nevyhovuje Vám rozsah nebo témata školení?

To správné školení ve správný čas pro umíme připravit na míru!


Za svojí prací si stojíme a děláme ji s nadšením

Nabízíme dlouhodobé a pevné partnerství. Usilujeme o to stát se partnerem, který vám vrátí investici do IT zpět v podobě skutečně užitečného řešení pro vaše podnikání. Máme špičkové znalosti, ale především nadšení se kterým věci děláme.

Novinky

11. října 2016 Nové vylepšené osnovy kurzů Java EE I. a Java EE II. pro Java EE 7.
11. září 2016 O prázdninách jsme nelenili a aktualizovali školení Java - základní kurz - syntaxe a Core API pro novou Javu 8!

Virtage Software

Jsme softwarovou společností specializující se na on-site IT kurzy a školení pro firmy. Technologie, které školíme aktivně používáme při vlastním vývoji a podpoře klientů v rámci naší podpory IT profesionálů.

Kontaktujte nás

Virtage Software - Libor Jelínek
sídlo: Luční 542, 295 04 Uhlířské Janovice
tel.: +(420) 315 555 488 nebo +(420) 777 205 142
email: podpora@virtage.cz